Privacyverklaring

doemaardie vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Deze privacyverklaring is conform wetgeving opgesteld en geeft inzicht in de verwerkingen van jouw persoonsgegevens.

Met deze privacyverklaring informeren wij je over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

1)   Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

doemaardie, gevestigd aan de Albistraat 3, 7559 KJ Hengelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals deze zijn weergegeven in deze privacyverklaring.

2)   Wat is een persoonsgegeven?

Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of doemaardie beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren.

3)   Persoonsgegevens die wij verwerken

doemaardie verwerkt persoonsgegevens. Indien je gebruik maakt van de diensten van doemaardie verstrek je ons een aantal gegevens die noodzakelijk zijn voor de correcte verwerking van bestellingen en onze bedrijfsadministratie. Daartoe verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Emailadres;
 • Naam (voor- en achternaam);
 • Adresgegevens (postcode, straat, huisnummer, plaats en land);
 • Bankrekeningnummer;
 • Telefoonnummer (optioneel);
 • Bedrijfsnaam/organisatienaam (optioneel).

Door het verstrekken van deze gegevens geef je toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de doelen zoals deze staan beschreven in deze privacyverklaring.

4)   Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

doemaardie verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens voor haar dienstverlening.

5)   Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de AVG:

 1. Toestemming;
 2. Uitvoering van een bestelling;
 3. Wettelijke verplichting;
 4. Vervulling van een taak van algemeen belang;
 5. Gerechtvaardigd belang van doemaardie of een derde.

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

6)   Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

doemaardie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen. Waarbij het cijfer achter ieder verwerkingsdoel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van deze privacyverklaring:

 • Het communiceren met betrokkenen [grondslag: 1 of 5];
 • Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), betalingscontrole bestellingen, logistieke afhandeling en afleveren van bestellingen [grondslag: 2 of 5];
 • Het versturen van persoonlijke Track & Trace e-mails [grondslag: 1, 2 of 5];
 • Het verwerken van bestellingen in financiële administratie en boekhouding [grondslag: 2 of 5];
 • Verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen [grondslag: 5];
 • Verschaffen van informatie over inhoudelijke wijzigingen van producten en diensten [grondslag: 2 of 5];
 • Verschaffen van informatie over wijziging van prijzen en voorwaarden [grondslag: 2, 3 of 5];
 • Het bieden van klantenservice, het vervullen van garantieverplichtingen en het afhandelen van klachten en verzoeken [grondslag: 2, 3, 4 of 5];
 • Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten [grondslag: 5];
 • Jou benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. Je hebt daarbij altijd de mogelijkheid om je hiervoor af te melden door bezwaar te maken [grondslag: 1 of 5];
 • Wettelijke plicht [grondslag: 3].

7)   Delen van gegevens

doemaardie verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen jouw persoonsgegevens in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter iedere derde partij correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van deze privacyverklaring:

 • Webwinkel hosting partner: voor de gehele afhandeling van bestellingen, bestellingenregistratie, betalingscontrole, verwerking in financiële administratie, logistieke gegevens, facturen en het verzenden van nieuwsbrieven [grondslag: 1, 2 of 5];
 • Logistieke partner: voor communicatie, verzending en aflevering van je bestelling op het door je aangegeven adres [grondslag: 1, 2 of 5];
 • Belastingadviseur: voor een correcte bedrijfsadministratie en ter onderbouwing van de wettelijke plicht [grondslag: 3 of 5].

8)   Bewaartermijn

doemaardie zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen. Wij bewaren persoonsgegevens zo lang jij klant bent bij doemaardie, of wij wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens te bewaren.

9)   Cookies en websitegebruik

De webdiensten van doemaardie gebruiken uitsluitend technische en functionele cookies. Daarnaast worden anonieme statistieken bijgehouden over het gebruik van de webdiensten. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn websites wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die doemaardie gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website een onbelemmerde werking van de websites. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

10)   Jouw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. En om in te zien aan wie wij jouw persoonsgegevens hebben verstrekt. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering sturen naar info@doemaardie.nl. Wij zullen ons inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

Naast het recht op inzage heb je, met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens, de volgende rechten:

 • het recht om jouw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van jouw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
 • het recht om jouw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
 • het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
 • het recht op beperking van de jou betreffende verwerking;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, in Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • het recht op dataportabiliteit;
 • het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van doemaardie of een derde (afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden).

Je kunt jouw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van jouw identiteitsbewijs bij dit schriftelijke verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dit ter bescherming van je privacy.

11)   Beveiliging en bescherming van gegevens

doemaardie neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus. En past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan.

12)   Contact en gegevens

Bedrijfsnaam: doemaardie
Eigenaar: J. Braamhaar
Email: info@doemaardie.nl
Contactformulier web: https://www.doemaardie.nl/c-2871098/contact-formulier/
Web: https://www.doemaardie.nl/
Telefoon: +31 6 37 34 68 90
Adres: Albistraat 3 7759KJ Hengelo, Nederland
Kvk nummer: 62733230

13) WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt

14)   Wijzigingen

De manier waarop doemaardie persoonsgegevens verwerkt en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Je zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging.

Dit document is voor het laatst herzien op 16-6-2021.

 

Definities

Persoonsgegeven: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Betrokkene: degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, meer specifiek de klanten van de verwerkingsverantwoordelijke (doemaardie).

Verwerkingsverantwoordelijke / Verantwoordelijke: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van die gegevens (en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG).

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

   

 

© 2015 - 2024 doemaardie | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel